ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Adatvédelem:


A webáruház használata során a zalakeramia.hu/webaruhaz részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve, ha a harmadik fél a zalakeramia.hu/webaruhaz alvállalkozója. (Pl.: a megrendelés kézbesítését teljesítő futárszolgálat)

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a zalakeramia.hu/webaruhaz kizárólag hitelt érdemlően indokolt, és alátámasztott esetben adja át az érintett hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a zalakeramia.hu/webaruhaz megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelés alapján készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a zalakeramia.hu/webaruhaz bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. A vásárló, illetve a regisztráló az adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@zalakeramia.hu email címen. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A vásárló a webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a ZALAKERÁMIA ZRT. által üzemeltetett zalakeramia.hu/webaruhaz általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Vásárlási feltételek

 

Üzemeltető: ZALAKERÁMIA ZRT. 

 Cím: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Cégj. szám:  20-10-040232

Adószám: 10576500-2-20

Ügyfélszolgálat: 80 343 434

 

Vásárlási Feltételek

Figyelem! Internetoldalunk használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A zalakeramia.hu  internetes portálon szereplő termékek az alábbi módon vásárolhatóak meg:

1. A ZALAKERÁMIA ZRT. által gyártott és forgalmazott termékek a zalakeramia.hu/webaruhaz internetes portálon üzemelő webáruházon keresztül (online) vásárolhatók meg az alábbi vásárlási feltételek szerint.

A jelen feltételek tartalmazzák a zalakeramia.hu  (továbbiakban: Eladó) webáruházában az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a zalakeramia.hu/webaruhaz portálon a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen webáruházon keresztül történő vásárlás feltételeit. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

 
A szerződés létrejötte

A Vevő tudomásul veszi, hogy a zalakeramia.hu/webaruhaz portálon végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa által történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi szerződés jön létre. A megrendelés leadásakor a zalakeramia.hu/webaruhaz  portál által generált e-mail üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. A szerződés magyar nyelven készül. A Vevő a megrendelés megküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 Szállítási feltételek

A zalakeramia.hu/webaruhaz portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 1-5, de legfeljebb 30 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül az Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a zalakeramia.hu/webaruhaz portálon megrendelt terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a futárszolgálat szállítójának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyv felvételét kérheti.


Kiszállítási díjak:

 A ZALAKERÁMIA ZRT. a megrendelt termék súlya és a szállítási desztináció ismeretében előzetesen értesítést küld a Vevő részére a kiszállítás költségeiről. A termékek helyszíni átvétele csak a ZALAKERÁMIA ZRT. mintaboltjaiban lehetséges.

 
Árak, fizetési mód és fizetés

A ZALAKERÁMIA ZRT. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket, a feltüntetett árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási határidők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. A ZALAKERÁMIA ZRT. az árváltoztatás jogát fenntartja. A ZALAKERÁMIA ZRT. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
Eltérés esetén az Eladó által megadott paraméterek érvényesek.
Az árlistákban előforduló esetleges hibákért a ZALAKERÁMIA ZRT.  a Vevők megértését kéri!
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a zalakeramia.hu/webaruhaz webáruház ajánlati kötöttsége nem áll be. Az internetes áruházban szereplő termékeink árai eltérhetnek az üzletben található termékek árától.

Amennyiben a Vevő megküldi a ZALAKERÁMIA ZRT. részére a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, s amennyiben az Eladótól megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a ZALAKERÁMIA ZRT. iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti öt éves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek. Öt év eltelte után a szerződések megsemmisítésre kerülnek. 

A zalakeramia.hu/webaruhaz portálon a Vevő választja ki a termék átvétele, illetve a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költségéről a Vevőt a ZALAKERÁMIA Zrt. előzetesen értesíti.

A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.
A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

 Szavatosság

Az Eladó szavatol azért, hogy a zalakeramia.hu/webaruhaz portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

Az Eladó zalakeramia.hu/webaruhaz portálon megvásárolható termékei kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (VI.22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet értelmében 5 év.

Eladó nem felelős az alábbiakért:

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a zalakeramia.hu/webaruhaz portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.


A termék visszaszolgáltatása

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó vállalása alapján 8 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

 
Egyéb feltételek

Az Eladó által üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

8 napos elállás joga

Rendeljen interneten és ha nem tetszik, 8 napig meggondolhatja magát!

Az internetes megrendelés már biztonságosabb és most akár 8 napja is van arra, hogy visszaküldje a terméket ha nem felel meg az elvárásainak. Indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől, ha visszaküldi a terméket 8 napon belül. Az elállás joga csak a fogyasztót illeti meg! 

A jelenleg hatályos magyar jogszabályok a 8 napos visszavásárlási garanciát teszik kötelezővé.

Ennek szabályozása a következőképp néz ki:

 

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

 

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. Kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén vagyunk kötelesek a teljes vételárat megtéríteni.  Az elállási jog érvényesítése többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.